Qualified Players - Nationals 2023 Japan

Herald of triumph nats

Road to Nationals - Qualified Players

First Name Last Name PLAYER ID
FUKUHARA RYOU 10113
Yudai Yamagami 10150
Xavier McLean 10166
Hatta Rin 10167
Terukazu Goshima 10176
Tansei hiroyuki 10182
Kento Inagaki 10194
Gen Mikami 10275
Kyoshiro Takegahara 10288
Yuma Osa 10298
Yoshiki Mizutani 10308
Shuto Ushiro 13354945
Marshal Meador 37651677
Hiroki Endou 54344463
Jian Wei Tee 71247242
Satsuki Itagaki 88354233
Takamasa Kamei 96222881
Ken Sawada 96446951

90-day XP - Qualified Players

First Name Last Name PLAYER ID
kazuma kuwahara 10271
seiichiro watanabe 25743389
Yuto Suzuki 86175914
YUTO NIIDA 83874283
カイ Chen 10059
Takashi Sumimoto 10192
Takumi Watanabe 10163
Yukihiko Ikeda 10243
hiroshi kanaya 47877547
Ken Kuwahara 10168
Yoshiki Inada 41228557
Akimichi Kaga 10034
kouji hamada 10132
Shou Miyahara 10186