Leaderboards

How do you match up against fellow FAB players in your country and around the world?

Participate in our OP programs to earn XP and ELO. All you need is a FAB Player ID (obtained by registering).

90 day XP is our default leaderboard, being a dynamic representation of the performance and commitment of active FAB players. 90 day XP will be used to award invitations to premier level events and seasonal rewards at pre-announced milestone dates. The 90 day XP leaderboard includes XP gained during the previous 90 calendar days and updates daily at 6.00am EST / 12.00am NZT. (What is XP?)

Rank (90 Days) Name XP (90 Days)
1 Oh Oh (64843588) 111
2 Wang Chung Chi (81172279) 108
3 Chih Wei Huang (67928751) 107
4 Lam Johnathan (49264425) 24
4 HSU WEI-CHUNG (63615892) 91
5 Yi-Siang Jheng (78637686) 69
6 Chen Wei Li (72315395) 69
7 HsiuTe Li (15434526) 64
8 Sheng chieh Hsu (93616852) 63
9 FAN KENG HSU (93936843) 54
10 CHEN CHIH HAO (61625725) 52
11 kou rui yang (25243133) 48
12 泓均 林 (93954748) 46
13 Shing Tak LI (94868782) 45
14 Jee-hung Su (93877616) 45
15 Limbo _CFP (56833717) 45
16 Shu FuChun (44216411) 41
17 Yu Zhang (16785144) 38
18 CHANG’HSIN-EN HSIN-EN (83411483) 38
19 銘賢 陳 (46421531) 37
20 Shan Yuan Chiu (38988775) 37
21 Zong-Yu Hsieh (46692497) 34
22 NaiHan Cheng (78657495) 33
23 Li En Wei (89279223) 32
24 HUANG JUNZUN KAI (95325664) 30
25 Tsai Gache (77429148) 30
26 Yongzhao Zhang (73185246) 27
27 Kung-nan huang (88192488) 27
28 Lin Raccoon (46234678) 27
29 ming shiu Tsai (93541733) 27
30 Chu Fung Huei (19455866) 27
31 日勝 彭 (49485626) 26
32 XIU YU FAN (64984692) 25
33 頎峻 彭 (52898364) 24
34 YUE HAN LI (34677475) 24
35 Li-hong Yeh (84377192) 24
36 chuhang Li (12969795) 23
37 yen chun fu (51313456) 23
38 yenwei Wang (32114598) 23
39 Redhung Chen (64733816) 22
40 yu lain lin (93593925) 21
41 WEI-CHENG LEE (54729617) 21
42 Chin-Kai Liao (33921698) 21
43 Night Sixteen (33969747) 18
44 Cheng Chun-You (53352847) 16
45 AN AN (95957582) 15
46 Nathan Youngblut (98393686) 15
47 Chang Huan Jui (31741419) 14
48 Yuanyi Xia (71999555) 13
49 Wang Chen (27978916) 12