Leaderboards

How do you match up against fellow FAB players in your country and around the world?

More official territories coming soon..

90 day XP is our default leaderboard, being a dynamic representation of the performance and commitment of active FAB players. 90 day XP will be used to award invitations to premier level events and seasonal rewards at pre-announced milestone dates. The 90 day XP leaderboard includes XP gained during the previous 90 calendar days and updates daily at 6.00am EST / 12.00am NZT. (What is XP?)

Rank (90 Days) Name XP (90 Days)
1 Yongzhao Zhang (73185246) 234
2 Chen Wei Li (72315395) 225
3 Oh Oh (64843588) 207
4 FAN KENG HSU (93936843) 171
4 Lam Johnathan (49264425) 151
5 Sheng chieh Hsu (93616852) 163
6 Shu FuChun (44216411) 136
7 Kung-nan huang (88192488) 128
8 Li-hong Yeh (84377192) 118
9 Chih Wei Huang (67928751) 116
10 Zong-Yu Hsieh (46692497) 109
11 HsiuTe Li (15434526) 100
12 CHANG’HSIN-EN HSIN-EN (83411483) 86
13 HSU WEI-CHUNG (63615892) 82
14 Shan Yuan Chiu (38988775) 78
15 Yi-Siang Jheng (78637686) 78
16 銘賢 陳 (46421531) 73
17 YUE HAN LI (34677475) 72
18 HUANG JUNZUN KAI (95325664) 69
19 日勝 彭 (49485626) 66
20 yu lain lin (93593925) 65
21 CHEN CHIH HAO (61625725) 64
22 WEI-CHENG LEE (54729617) 64
23 Wang Chung Chi (81172279) 61
24 Yu Zhang (16785144) 61
25 Jee-hung Su (93877616) 60
26 Chien Chun Huang (93249994) 60
27 XIU YU FAN (64984692) 54
28 Lin Po Kun (63222164) 52
29 yen chun fu (51313456) 52
30 泓均 林 (93954748) 50
31 頎峻 彭 (52898364) 50
32 yenwei Wang (32114598) 47
33 Li En Wei (89279223) 44
34 Chang Huan Jui (31741419) 44
35 Shing Tak LI (94868782) 43
36 hao-zhe zheng (96254715) 39
37 Redhung Chen (64733816) 37
38 Lin Raccoon (46234678) 37
39 Steven Chen (75899523) 36
40 Chin-Kai Liao (33921698) 34
41 Kuo-cheng Tai (74274996) 30
42 Limbo _CFP (56833717) 30
43 Cheng Chun-You (53352847) 26
44 Nathan Youngblut (98393686) 24
45 yoz chang (56776587) 24
46 蔡 居壅 (15655835) 23
47 Hu Renyi (59727179) 21
48 SU YUHAO (77511559) 20
49 QiYu Kuo (25818229) 19