Leaderboards

How do you match up against fellow FAB players in your country and around the world?

Participate in our OP programs to earn XP and ELO. All you need is a FAB Player ID (obtained by registering).

Lifetime XP is the hallmark of true dedication to the game of Flesh and Blood, and will stand until the end of time. From time to time, special invitations and privileges will find their way to the those at the top of the lifetime XP leaderboard. (What is XP?)

Rank (Lifetime) Name XP (Lifetime)
1 Yongzhao Zhang (73185246) 365
2 Chih Wei Huang (67928751) 358
3 Oh Oh (64843588) 303
4 Chen Wei Li (72315395) 293
5 FAN KENG HSU (93936843) 258
6 Li-hong Yeh (84377192) 237
7 Yi-Siang Jheng (78637686) 229
8 Lam Johnathan (49264425) 189
8 Sheng chieh Hsu (93616852) 222
9 Shu FuChun (44216411) 216
10 Kung-nan huang (88192488) 204
11 Limbo _CFP (56833717) 203
12 Zong-Yu Hsieh (46692497) 180
13 Wang Chung Chi (81172279) 174
14 Shan Yuan Chiu (38988775) 172
15 HUANG JUNZUN KAI (95325664) 169
16 HsiuTe Li (15434526) 169
17 HSU WEI-CHUNG (63615892) 158
18 銘賢 陳 (46421531) 153
19 CHEN CHIH HAO (61625725) 129
20 CHANG’HSIN-EN HSIN-EN (83411483) 117
21 XIU YU FAN (64984692) 117
22 日勝 彭 (49485626) 112
23 Jee-hung Su (93877616) 102
24 YUE HAN LI (34677475) 102
25 泓均 林 (93954748) 99
26 WEI-CHENG LEE (54729617) 91
27 Yu Zhang (16785144) 90
28 yu lain lin (93593925) 86
29 Lin Po Kun (63222164) 83
30 Shing Tak LI (94868782) 79
31 Li En Wei (89279223) 78
32 Lin Raccoon (46234678) 68
33 yenwei Wang (32114598) 68
34 頎峻 彭 (52898364) 68
35 yen chun fu (51313456) 68
36 Xiang Hsieh (66764798) 62
37 Chien Chun Huang (93249994) 60
38 Redhung Chen (64733816) 59
39 Chin-Kai Liao (33921698) 56
40 Chang Huan Jui (31741419) 56
41 kou rui yang (25243133) 54
42 hao-zhe zheng (96254715) 54
43 AN AN (95957582) 53
44 Kuo-cheng Tai (74274996) 49
45 NaiHan Cheng (78657495) 44
46 Geesa Chan (74434796) 43
47 Cheng Chun-You (53352847) 42
48 Night Sixteen (33969747) 41
49 柏宇 蘇 (34458534) 37