Leaderboards

How do you match up against fellow FAB players in your country and around the world?

More official territories coming soon..

90 day XP is our default leaderboard, being a dynamic representation of the performance and commitment of active FAB players. 90 day XP will be used to award invitations to premier level events and seasonal rewards at pre-announced milestone dates. The 90 day XP leaderboard includes XP gained during the previous 90 calendar days and updates daily at 6.00am EST / 12.00am NZT. (What is XP?)

Rank (90 Days) Name XP (90 Days)
1 Oh Oh (64843588) 216
2 Chen Wei Li (72315395) 162
3 Chih Wei Huang (67928751) 143
4 Lam Johnathan (49264425) 108
4 Yongzhao Zhang (73185246) 126
5 Wang Chung Chi (81172279) 126
6 Sheng chieh Hsu (93616852) 122
7 HSU WEI-CHUNG (63615892) 119
8 HsiuTe Li (15434526) 118
9 FAN KENG HSU (93936843) 93
10 Shu FuChun (44216411) 85
11 Zong-Yu Hsieh (46692497) 84
12 Yi-Siang Jheng (78637686) 78
13 Yu Zhang (16785144) 72
14 CHEN CHIH HAO (61625725) 70
15 CHANG’HSIN-EN HSIN-EN (83411483) 68
16 銘賢 陳 (46421531) 67
17 Shing Tak LI (94868782) 64
18 Lin Po Kun (63222164) 64
19 泓均 林 (93954748) 64
20 Kung-nan huang (88192488) 57
21 yu lain lin (93593925) 57
22 頎峻 彭 (52898364) 56
23 kou rui yang (25243133) 54
24 WEI-CHENG LEE (54729617) 51
25 YUE HAN LI (34677475) 48
26 yenwei Wang (32114598) 47
27 Li-hong Yeh (84377192) 47
28 XIU YU FAN (64984692) 46
29 yen chun fu (51313456) 46
30 Li En Wei (89279223) 46
31 Limbo _CFP (56833717) 45
32 Jee-hung Su (93877616) 45
33 日勝 彭 (49485626) 45
34 Shan Yuan Chiu (38988775) 38
35 Lin Raccoon (46234678) 37
36 Redhung Chen (64733816) 34
37 NaiHan Cheng (78657495) 30
38 HUANG JUNZUN KAI (95325664) 30
39 Chin-Kai Liao (33921698) 30
40 Tsai Gache (77429148) 30
41 Chu Fung Huei (19455866) 27
42 Kuo-cheng Tai (74274996) 27
43 ming shiu Tsai (93541733) 27
44 Chang Huan Jui (31741419) 26
45 yoz chang (56776587) 24
46 AN AN (95957582) 24
47 Nathan Youngblut (98393686) 24
48 Cheng Chun-You (53352847) 23
49 chuhang Li (12969795) 23