Spelgrottan

8 Trädgårdsgatan, Stadskärnan-Heleneborg, Västra Götalands län, Sweden

Email: spela@spelgrottan.nu

Upcoming Tournaments

Armory Event (Online)

Thu 15th Apr, 7 PM Blitz

8 Trädgårdsgatan, Stadskärnan-Heleneborg, Västra Götalands län, Sweden

English version below!

Spelgrottan fortsätter sina Flesh and Blood Online Armory events!

Torsdag kl 19:00
Format: Blitz
Inträde: 50 kr
Betalas till 123 500 70 42 eller via token
https://spelgrottan.nu/#!/products/tournament-token
Anmälan görs antingen via chatten på Spelgrottan FB-sida eller maila spela@spelgrottan.nu
Ange Flesh and Blood Armory event samt ditt spelarenummer och kvitto på token-köp
Vinster!
Första: Cold Foil Avatar eller Playmat vid 8+ spelare
2:a-7e: Foil Promo

Hur spelar jag?
- Registrera/Logga in på https://fabtcg.com/accounts/register för att få ditt spelarnummer
- Anmäl dig via Facebookchatten @spelgrottan eller maila till spela@spelgrottan.nu
    Ange Flesh and Blood Armory Event samt ditt spelarnummer och kvitto på token köp.
- Installera Tabletop Simulator (TTS) från Steam
https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator/
    Prenumerera även på tillägget
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2191845555

På eventdagen!
- Besök vår discord server på https://discord.gg/cwrDW4JwQx
Deltagare möts i Tournaments/waiting-area i väntan på event start!
Under Announcements kommer pairings, rondstart och resultat att visas.
- När pairings är uppe, går du och din motståndare till anvisat bord.
    Spelare 1 enligt pairingen skapar på Tabletop Simulator en Flesh and Blood - OSC server, och meddelar serverns namn och lösenord till spelare 2.
- Tiden för rundan är 35 minuter (5 setup, 30 spel) och börjar när pairings kommer upp.
    Rundans slut meddelas i Announcements, antingen vid Tidens slut + 3 extra rundor, eller att alla har rapporterat resultat.
- Vinnaren av varje match (Spelare 1 vid draw) meddelas i #Results (Table# - Spelare X)
- När alla rundor är slut, kommer slutresultat och vinstutdelning att presenteras i Announcements. Priser kommer att finnas för uthämtning på Trädgårdsgatan 8, Uddevalla, i 6 månader efter vinst, eller skickas mot avgift. Meddela oss på @spelgrottan , eller maila spela@spelgrottan.nu


----------------- ENGLISH -----------------

Spelgrottan continues its Flesh and Blood Online Armory events!

Thursday at 19:00
Format: Blitz
Admission: 50 SEK - Registered tokens
https://spelgrottan.nu/#!/products/tournament-token
Registration is made either via the chat at @Spelgrottan or email spela@spelgrottan.nu
Enter the Flesh and Blood Armory event and your player number + token reciept
Winnings!
First: Cold Foil Avatar or Playmat at 8+ players
2nd: 7th: Foil Promo

How do I play?
- Register / Log in at https://fabtcg.com/accounts/register to get your player number
- Sign up via the Facebook chat @Spelgrottan or email to spela@spelgrottan.nu
Enter the Flesh and Blood Armory Event and your player number and token reciept
- Install Tabletop Simulator (TTS) from Steam
https://store.steampowered.com/app/286160/Tabletop_Simulator/
Also subscribe to the extension
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2191845555

On the day of the event!
- Visit our discord server at https://discord.gg/cwrDW4JwQx
Participants meet in the Tournaments / waiting area while waiting for the event to start!
During Announcements, pairings, round starts and results will be displayed.
- When pairings are up, you and your opponent go to the designated table.
Player 1 according to the pairing creates a Flesh and Blood - OSC server on Tabletop Simulator, and communicates the server's name and password to player 2.
- The time for the round is 35 minutes (5 setup, 30 games) and starts when pairings come up.
The end of the round is announced in Announcements, either at the end of Time + Extra turns, or that everyone has reported results
- The winner of each match (Player 1 at draw) is announced in the #Results (Table # - Player #)
- When all rounds are over, the final result and dividend will be presented in Announcements. Prices will be available for collection at Trädgårdsgatan 8, Uddevalla, for 6 months after profit, or sent for a fee. Let us know at @Spelgrottan, or email spela@spelgrottan.nu

- 17 - days away

Monarch Pre-release - (Sunday 2nd May)

Sun 2nd May, 11 AM Sealed Deck Event Link

8 Trädgårdsgatan, Stadskärnan-Heleneborg, Västra Götalands län, Sweden

Mer information kommer!

More information to come!