Leaderboards

How do you match up against fellow FAB players in your country and around the world?

More official territories coming soon..

90 day XP is our default leaderboard, being a dynamic representation of the performance and commitment of active FAB players. 90 day XP will be used to award invitations to premier level events and seasonal rewards at pre-announced milestone dates. The 90 day XP leaderboard includes XP gained during the previous 90 calendar days and updates daily at 6.00am EST / 12.00am NZT. (What is XP?)

Rank (90 Days) Name XP (90 Days)
50 Cheng Chun-You (53352847) 17
51 CHENG PIN Li (65816947) 17
52 Chiu Ren Feng (46637946) 16
53 蔡 居壅 (15655835) 14
54 Yuanyi Xia (71999555) 13
55 Wang Chen (27978916) 12
56 Laung Wen en (23811794) 12
57 jay jay (96569523) 12
58 Jobs Zhang (68362823) 11
59 Kai An Tsai (74866641) 10
60 Kuo-cheng Tai (74274996) 9
61 Geesa Chan (74434796) 9
62 hao-zhe zheng (96254715) 9
63 Evan Lin (86353844) 9
64 Yunhsin Yeh (61513998) 8
65 王 皇竣 (95883576) 7
66 Achi Jang (44783529) 7
67 Yi ming Ko (85363756) 6
68 Anker Voo (54158241) 6
69 Steven Chen (75899523) 6
70 Yi WEY XIE (41219266) 6
71 Chiayu Chu (86859878) 6
72 彥霆 吳 (21848175) 6
73 Hu Renyi (59727179) 6
74 柏宇 蘇 (34458534) 6
75 Hsu Chia hao (16163256) 6
76 oscar fu (46917165) 6
77 LUO SHENG-HAN (14573427) 6
78 chenyu yu (31133256) 6
79 Wu Menglun (78745586) 6
80 Xin,Chun Liao (73211714) 5
81 Gaia Enomoto (79435231) 4
82 Wei Chen Yan (56555586) 4
83 Woon Kit Lam (73835674) 4
84 Xi Wang (84352573) 4
85 Bo-jung Chuang (51697462) 4
86 葉 青潤 (57344735) 3
87 Jim Liao (36433553) 3
88 Xiang Hsieh (66764798) 3
89 Cheng Yao Cheng (52828236) 3
90 謝 富丞 (47537714) 3
91 chao chi she (94127752) 3
92 Chio Ichi (33913757) 3
93 Guan-Wei Huang (69152261) 3
94 KAI NING HSU (85163695) 2
95 CHENG CHUNG YAN (62286913) 2
96 young loli (42845348) 2
97 Roey Zhang (85682475) 2
98 Yu_Chi Chang (47668396) 2
99 hong yu chan (26167165) 1