Leaderboards

How do you match up against fellow FAB players in your country and around the world?

More official territories coming soon..

Lifetime XP is the hallmark of true dedication to the game of Flesh and Blood, and will stand until the end of time. From time to time, special invitations and privileges will find their way to the those at the top of the lifetime XP leaderboard. (What is XP?)

Rank (Lifetime) Name XP (Lifetime)
1 Yongzhao Zhang (73185246) 245
2 Chih Wei Huang (67928751) 203
3 Li-hong Yeh (84377192) 195
4 Kung-nan huang (88192488) 177
5 FAN KENG HSU (93936843) 168
6 Limbo _CFP (56833717) 158
7 Yi-Siang Jheng (78637686) 148
8 Shu FuChun (44216411) 145
9 Shan Yuan Chiu (38988775) 135
10 Sheng chieh Hsu (93616852) 127
11 Chen Wei Li (72315395) 113
12 Zong-Yu Hsieh (46692497) 109
13 Lam Johnathan (49264425) 105
14 Oh Oh (64843588) 105
15 銘賢 陳 (46421531) 104
16 HUANG JUNZUN KAI (95325664) 103
17 Ji sheng Peng (49485626) 86
18 XIU YU FAN (64984692) 71
19 HsiuTe Li (15434526) 69
20 YUE HAN LI (34677475) 66
21 CHANG’HSIN-EN HSIN-EN (83411483) 61
22 Chien Chun Huang (93249994) 60
23 Xiang Hsieh (66764798) 59
24 HSU WEI-CHUNG (63615892) 54
25 泓均 林 (93954748) 53
26 WEI-CHENG LEE (54729617) 52
27 Wang Chung Chi (81172279) 48
28 hao-zhe zheng (96254715) 48
29 Jee-hung Su (93877616) 48
30 yu lain lin (93593925) 47
31 Li En Wei (89279223) 46
32 CHEN CHIH HAO (61625725) 44
33 Yu Zhang (16785144) 44
34 Kuo-cheng Tai (74274996) 42
35 yenwei Wang (32114598) 41
36 Redhung Chen (64733816) 37
37 Lin Raccoon (46234678) 36
38 chu shao wei (78494183) 36
39 Po Yu Lin (48359429) 35
40 Geesa Chan (74434796) 34
41 頎峻 彭 (52898364) 31
42 Lin Po Kun (63222164) 31
43 柏宇 蘇 (34458534) 31
44 Steven Chen (75899523) 30
45 AN AN (95957582) 29
46 HSIEH FUCHEN (47537714) 28
47 Tai-Yuan Chen (87442369) 28
48 Shing Tak LI (94868782) 26
49 Wei Ting Chou (21473987) 26
50 Chin-Kai Liao (33921698) 26