Leaderboards

How do you match up against fellow FAB players in your country and around the world?

More official territories coming soon..

Lifetime XP is the hallmark of true dedication to the game of Flesh and Blood, and will stand until the end of time. From time to time, special invitations and privileges will find their way to the those at the top of the lifetime XP leaderboard. (What is XP?)

Rank (Lifetime) Name XP (Lifetime)
1 Yongzhao Zhang (73185246) 365
2 Chih Wei Huang (67928751) 358
3 Oh Oh (64843588) 303
4 Chen Wei Li (72315395) 290
5 FAN KENG HSU (93936843) 249
6 Li-hong Yeh (84377192) 234
7 Yi-Siang Jheng (78637686) 226
8 Lam Johnathan (49264425) 189
8 Sheng chieh Hsu (93616852) 222
9 Shu FuChun (44216411) 216
10 Kung-nan huang (88192488) 204
11 Limbo _CFP (56833717) 203
12 Zong-Yu Hsieh (46692497) 180
13 Shan Yuan Chiu (38988775) 172
14 HUANG JUNZUN KAI (95325664) 169
15 Wang Chung Chi (81172279) 168
16 HsiuTe Li (15434526) 163
17 銘賢 陳 (46421531) 153
18 HSU WEI-CHUNG (63615892) 146
19 CHANG’HSIN-EN HSIN-EN (83411483) 117
20 XIU YU FAN (64984692) 117
21 CHEN CHIH HAO (61625725) 114
22 日勝 彭 (49485626) 112
23 YUE HAN LI (34677475) 102
24 泓均 林 (93954748) 99
25 Jee-hung Su (93877616) 93
26 WEI-CHENG LEE (54729617) 91
27 Yu Zhang (16785144) 89
28 yu lain lin (93593925) 86
29 Lin Po Kun (63222164) 83
30 Li En Wei (89279223) 78
31 Shing Tak LI (94868782) 70
32 yenwei Wang (32114598) 68
33 yen chun fu (51313456) 68
34 Lin Raccoon (46234678) 63
35 Xiang Hsieh (66764798) 62
36 Chien Chun Huang (93249994) 60
37 頎峻 彭 (52898364) 59
38 Redhung Chen (64733816) 59
39 Chang Huan Jui (31741419) 56
40 Chin-Kai Liao (33921698) 56
41 kou rui yang (25243133) 54
42 hao-zhe zheng (96254715) 54
43 AN AN (95957582) 53
44 Kuo-cheng Tai (74274996) 49
45 Geesa Chan (74434796) 43
46 Cheng Chun-You (53352847) 42
47 Night Sixteen (33969747) 41
48 柏宇 蘇 (34458534) 37
49 chu shao wei (78494183) 36