Leaderboards

How do you match up against fellow FAB players in your country and around the world?

More official territories coming soon..

90 day XP is our default leaderboard, being a dynamic representation of the performance and commitment of active FAB players. 90 day XP will be used to award invitations to premier level events and seasonal rewards at pre-announced milestone dates. The 90 day XP leaderboard includes XP gained during the previous 90 calendar days and updates daily at 6.00am EST / 12.00am NZT. (What is XP?)

Rank (90 Days) Name XP (90 Days)
1 Oh Oh (64843588) 180
2 Chih Wei Huang (67928751) 143
3 Chen Wei Li (72315395) 138
4 Wang Chung Chi (81172279) 102
4 Lam Johnathan (49264425) 84
5 HSU WEI-CHUNG (63615892) 95
6 HsiuTe Li (15434526) 94
7 Yongzhao Zhang (73185246) 90
8 Sheng chieh Hsu (93616852) 84
9 Yi-Siang Jheng (78637686) 78
10 CHEN CHIH HAO (61625725) 70
11 CHANG’HSIN-EN HSIN-EN (83411483) 68
12 Zong-Yu Hsieh (46692497) 63
13 Shu FuChun (44216411) 59
14 kou rui yang (25243133) 54
15 Shing Tak LI (94868782) 52
16 Lin Po Kun (63222164) 52
17 Yu Zhang (16785144) 51
18 銘賢 陳 (46421531) 49
19 YUE HAN LI (34677475) 48
20 yen chun fu (51313456) 46
21 泓均 林 (93954748) 46
22 Limbo _CFP (56833717) 45
23 Jee-hung Su (93877616) 45
24 FAN KENG HSU (93936843) 45
25 頎峻 彭 (52898364) 44
26 yu lain lin (93593925) 39
27 Shan Yuan Chiu (38988775) 37
28 Li En Wei (89279223) 34
29 WEI-CHENG LEE (54729617) 33
30 Lin Raccoon (46234678) 31
31 HUANG JUNZUN KAI (95325664) 30
32 Chin-Kai Liao (33921698) 30
33 Tsai Gache (77429148) 30
34 yenwei Wang (32114598) 29
35 XIU YU FAN (64984692) 28
36 日勝 彭 (49485626) 27
37 Kung-nan huang (88192488) 27
38 Chu Fung Huei (19455866) 27
39 ming shiu Tsai (93541733) 27
40 Chang Huan Jui (31741419) 26
41 AN AN (95957582) 24
42 yoz chang (56776587) 24
43 NaiHan Cheng (78657495) 24
44 Nathan Youngblut (98393686) 24
45 chuhang Li (12969795) 23
46 Redhung Chen (64733816) 22
47 Li-hong Yeh (84377192) 21
48 Shao Fu Liu (46351133) 18
49 Night Sixteen (33969747) 18